Usługi montażowe

zmontowana

MONTAŻ I PREFABRYKACJA SKRZYNEK TYPU Z

Montaż rozdzielnic stacjonarnych :

Przez odpowiednie połączenie mechaniczne i elektryczne zestawu skrzynek uzyskuje się rozdzielnice

o żądanym schemacie elektrycznym .Istotną zaletą rozdzielnic skrzynkowych jest ich wysoki stopień

ochrony IP umożliwia to instalowanie rozdzielnic w pomieszczeniach ogólnodostępnych i na wolnym

powietrzu .

Produkujemy rozdzielnice niskiego napięcia zgodnie z dokumentacją odbiorcy oferując różnorodność

zastosowań i elastyczność konfiguracji.

Niewielkie wymiary zezwalają na umieszczenie rozdzielnic w dowolnych miejscach na ścianach lub

stojakach .

Obudowy typu Z wyposażone :

 Skrzynki z rozłącznikami

 Przenośne zestawy zasilające

 Zestawy instalacyjne z przełącznikiem sieć-agregat

 Zestawy instalacyjne rozłącznik-gniazdo

Pliki do pobrania